Klasická čínska medicína

                                     

 

                                   

                              Choroby je potrebné liečiť v štádiu,

                                     keď sa ešte navonok neprejavujú.

 

                 Tradičné čínske liečiteľstvo je ucelený systém nástrojov a postupov vyvinutých a robených za účelom obnovenia a upevnenia zdravia. Liečebné metódy vznikali posledných 4000 rokov, pričom prvé písomné zmienky o nej sú staré približne 3000 rokov. V priebehu celej tejto doby sa prirodzene vyvíjala, objavovali sa nové postupy a rozširovali sa pôvodné, ale podstata zostáva od dávnoveku až do našich časov bez akýchkoľvek zmien.

                  Existuje mnoho rôznych príznakov, dalo by sa povedať varovaní, ale my sa väčšinou nepoznáme, pretože nepočúvame ,,pripomienky,, svojho tela a ak náhodou aj začujeme nejaký šelest,  veľakrát ho neberieme vážne. Pri  rešpektovaní základných pravidiel by sme mohli v podstate všetkým chorobám predchádzať.

                 Klasická medicína sa snaží odstrániť chorobu, často veľmi silnými chemickými, teda vlastne umelými prostriedkami. Čínska medicína usiluje o obnovu a posilnenie zdravia. Ešte predtým, ako siahnete po medikamentoch, antibiotikách, a akýchkoľvek liekoch, mali by ste si uvedomiť, že tieto dva prístupy neznamenajú to isté, naopak sú do istej miery svojimi protikladmi.

 

                  Poukážem na niekoľko jednoduchých príkladov, ktoré zažívate aj Vy, možno dennodenne: grganie - dysfunkcia žlčníka, nadúvanie - podráždenie pankreasu, nesprávne stravovanie, bolesť kolena na vnútornom menisku - zápal obličky na protiľahlej strane, zápcha - strava, ktorá je privádzaná do tela, nevyhovuje požiadavkám, pichanie v oblasti hrudníka - zablokované nervy chrbtice, alebo zápaly, atď. Tieto zdravotné problémy sa dajú odstrániť aj bez chemických liečiv, a to na základe vhodne zvolenej fytoterapie a doplnkovej liečby.

 

                 Prevencia v ponímaní tradičnej čínskej medicíny znamená: ,,liečiť skôr, ako dôjde k ochoreniu“, čo znamená predchádzať vzniku ochorenia, eventuálne ho odhaliť už v počiatočnom štádiu a pokiaľ predsa len prepukne, zabezpečiť včasnú, správnu a cielenú liečbu, ktorá bude presne cielená na problém. Uplatňujem tu princíp vzájomných vzťahov, keď vonkajšie vplyvy môžu vyvolať odozvy vo vnútri tela a vnútorné procesy, naopak, vyvolávať viditeľné zmeny na jeho povrchu. A podobne lokálna chorobná zmena v niektorej časti organizmu môže vyvolať chorobné poruchy a prejavy i v jeho vzdialenejších miestach, respektíve i v celom organizme.

                Filozofia klasickej čínskej medicíny je daná pohľadom na človeka ako na celok. Preto je tiež liečba vždy chápaná komplexne, čo znamená, že liečenie nekončí vymiznutím príznakov choroby, ale až po odstránení všetkých príčin choroby. To predpokladá časovo náročnú liečbu a aktívnu spoluprácu klienta, ale je to cesta k prinavráteniu zdravia, obzvlášť u dlhotrvajúcich a chronických ochorení. Je potrebné zdôrazniť individuálny prístup  ku každému klientovi.V duchu tejto zásady je každá bylinná zmes navrhovaná špeciálne pre každého klienta zvlášť s ohľadom na jeho konštitúciu a jeho zdravotný stav.

 

 

           Liečiteľ je človek, ktorý spozná pieseň Tvojho srdca

                       a pripomenie Ti jej slová, keď Ty sám zabúdaš spievať.

 

 

 

Ondrej Szabó