Príčina ochorenia a následok

 

 

            Sťažujeme sa, ako máme málo času,

                         ale jednáme tak,

          ako by sme ho mali nekonečne mnoho.  

 

                       

               Zdravie máme len jedno.....Poznáte túto vetu. Zdravie patrí v našom živote k tomu najcennejšiemu, čo máme, ale vážiť si ho väčšinou začneme vtedy, keď máme zdravotné problémy. Navzdory vedomostiam celej našej civilizácie a technologickému pokroku, stále ešte nevieme, ako zvládnuť sami seba. Technický pokrok nám priniesol komfort, ale aj choroby spôsobené práve týmto pohodlím a toxickým životným prostredím. Spomalil sa náš duchovný rozvoj, otupila intuícia a ostrosť našich zmyslov.


              Vzdialili sme sa prírode, ignorujeme základné zákonitosti harmonického rozvoja našej mysle, duše, ale aj tela. Celé spektrum moderných chorôb je dôsledkom porušenia rovnováhy medzi okolím a nami samotnými. Stratili sme kontakt s naším „pravým Ja“, ktoré má tú schopnosť, že nás vie v krízových životných situáciách nasmerovať správnym smerom. Očakávame, že nás lekári či liečitelia vyliečia bez nášho pričinenia. Ale to sa nikdy nepodarí, pokiaľ sa do nášho liečenia sami aktívne nezapojíme. A to je pre nás ťažké, nakoľko sme veľakrát pohodlní. Často to znamená prehodnotiť celý život a urobiť zásadné rozhodnutia, týkajúce sa návykov, ba i zlozvykov a celého životného štýlu.   

           

                  Ak chcete zmeniť váš život a svoj zdravotný stav, ponorte sa do svojho vnútra a spoznajte sami seba. Ak chcete byť zdraví, musíte zdravo jesť, zdravo dýchať a žiť, čistiť svoje telo – detoxikovať, ale hlavne zdravo myslieť a cítiť, a to ako vo vzťahu k sebe, tak aj k ostatným ľuďom a celej prírode. Ak chcete byť naozaj zdraví, musíte si uzdraviť dušu!


                 Dobrý liečebný postup je ten, ktorý pôsobí tak na fyzickej, ako aj psychickej úrovni. Tieto dve úrovne sú navzájom prepojené a tvoria jeden celok, ktorý nie je možné rozdeliť za žiadnych okolností. Preto je spojenie fyzickej, emočnej a psychickej úrovne podstatou každej úspešnej a zmysluplného liečenia.

                          

 

                                     Až keď sa naučíš počúvať svoje telo,

                                           budeš počuť aj to, čo Ti hovorí Tvoja duša, 

                                                      ktorá Ťa vždy upozorní na ochorenia,

                                                                              ktoré Ti hrozia.

 

                                                                                         Ondrej  Szabó