Kliatby I - VII stupeň

 

 

Sila myšlienky nepozná

         hranice a obmedzenia

                sila slova môže byť zničujúca...

 

 

 

Kliatba & magický rituál

 

Naozaj existujú ?

 

Samozrejme.

Tak ako je možné požehnanie, je možné aj prekliatie.

A to sa môže udiať nevedome, alebo vedome.

 

Porobenie, urieknutie, pobosorovanie...temné praktiky, ktoré označujeme jediným slovom – kliatba. Kliatba je dlhodobo uvrhnutý negatívny vplyv na konkrétnu osobu iným človekom. Je to snaha niekomu ublížiť, či už telesne, duševne, alebo majetkovo. Cieľom osoby, ktorá kliatbu praktizuje, je oslabiť cielenú osobu, poprípade ju zničiť. V extrémnych prípadoch môže osoba, ktorá kliatbu praktizuje, vedome vzývať najtemnejších duchov, prizývať si ich na pomoc pri svojej nekalej činnosti a snahe ublížiť konkrétnej ľudskej bytosti.

Najčastejšími príznakmi, že na vašu osobu, alebo na niekoho z vašich blízkych iný človek uvalil kliatbu sú – dlhodobé psychické vyčerpanie, opakované, či chronické ochorenie / najmä, ak lekári nedokážu nájsť objektívnu príčinu choroby /, rozpad vzťahu, dlhodobá únava, nemožnosť spánku, dlhodobé finančné strádanie, časté nehody, časté rodinné tragédie pod.

Oddelenou kategóriou sú kliatby, ktoré sú viazané na predkov – kliatby minulých generácií, ktorú považujem za najťažšiu formu kliatby.

 

Kliatby delíme na sedem kategórií - 7 stupňov, od najľahších po najťažšie : najľahšou formou kliatby je urieknutie  / I. stupeň / a najťažšou formou je rodová kliatba - kliatba minulých generácií / VII. stupeň /.

 

 

Magický rituál  & kliatba

 

Uvedomte si, že myšlienka, či slovo, je energia, ktorá sa prejavuje na astrálnej úrovni. Každá jedna myšlienka a každé jedno slovo, sa objaví akoby napísané vo vesmíre, kde buď zanikne, alebo sa pretvorí v realitu. Ak však konkrétnu, negatívnu myšlienku vyrieknutú a cielenú proti inému človeku agresor oživuje, opakuje – potom naberá na svojej sile, neraz až do obrovských rozmerov. A to najmä vtedy, ak sú jeho myšlienky podporené negatívnymi emóciami – hnevom, nenávisťou, závisťou a podobne. Tento jav sa volá – vytvorenie astrálnej larvy. Astrálna larva je presne tým, v čom spočíva význam tohto slova. Parazitom. Živí sa energiou svojho tvorcu, je udržovaná pri živote neustálym opakovaním a ,,vysielaním,, konkrétnej, negatívnej myšlienky, či opakovaním zaklínacích slov kliatby. Má schopnosť oddeliť sa od svojho tvorcu a zase sa k nemu vrátiť. Pri oddelení má schopnosť ,,naviazať sa,, na bytosť, proti ktorej je kliatba vytváraná a ničiť jej vedomie, zdravie, vnucovať jej psychotické názory a úmysly, ktoré preberá od svojho stvoriteľa.

Často je napadnutá najskôr vaša duša, a až potom fyzické telo, či majetok. Čiže najdôležitejšie zo všetkého je v prvom rade pomôcť vašej duši. Aj preto je vhodné zúčastniť sa prvotnej konzultácie o vašom probléme osobne. Na sedení rozoberieme váš problém, určíme cieľ, odstránime mentálne bariéry a energetické bloky, no hlavne budete v príjemnom prostredí a nebude na vás pozerané ako na pacienta psychologickej ambulancie.

Práve toto je v dnešnej dobe problém – ak niekomu rozprávate o tom, čo sa vám v živote deje, ľudia na vás pozerajú divne, niektorí zhovievavo, iní zase agresívne...nerozumejú tomu, čo prežívate, ako sa trápite, myslia si možno aj to, že to nemáte v hlave úplne v poriadku... Pamätajte si – problém kliatby, ktorý vás trápi je od okamihu spoločnej konzultácie len vašim a naším problémom. Je výlučne diskrétnou záležitosťou, do ktorej od tohto okamihu nesmie vstúpiť nikto iný...ani váš partner, priateľ, blízka osoba. Musíte zachovať trpezlivosť, pretože niečo, čo podliehalo skaze dlhý čas, nie je  možné napraviť behom niekoľkých hodín. Trvalá zmena sa dá docieliť len dlhodobejším pôsobením.

Magický rituál vykonávame v súčinnosti s univerzom, za pomoci zaklínadiel, očistných obradov, amuletov, talizmanov, obradných sviec, atď. Všetky potrebné a podrobné informácie vám budú zaslané individuálne, na základe vášho kliatobného problému. Nielen kvôli tomu, že je to váš súkromný problém, ale aj z toho dôvodu, aby sa k informáciám, ktoré sú určené výlučne vám, nedostal niekto iný.

Kontaktujte ma výlučne mailom cez kontaktný formulár, alebo na mail :   zana6@centrum

 

 

Upozornenie !

Každý mág preberá magické rituály a zaklínadlá od svojho učiteľa, a odovzdáva ich zase svojim žiakom. Celý tento proces sa deje v prísnej rovnováhe a kontrole. 

Nesnažte sa robiť magické úkony, rituály sami, mohli by ste si privodiť mimoriadne negatívne vplyvy do svojho života !

Neprivolávajte temné sily, nehazardujte so svojím životom a so životmi svojich blízkych !

Nesnažte sa napodobňovať mága, nevyslovujte zaklínadlá a nevykonávajte rituály, ktorým nerozumiete, a nad ktorými nemáte kontrolu !

 

Vždy sa musíte riadiť presne podľa mágových inštrukcií pri likvidovaní kliatby !