Numerológia - osobný horoskop

 

 

Milí klienti,

po takmer 11 rokoch práce som pre Vás zostavila jedinečný  NAT súbor   pre vypracovanie Vášho osobného horoskopu. Je zložený z numerológie, astrológie a tarotu. Jeho exkluzivita, jedinečnosť / nikto na SK nepracuje s týmto súborom / spočíva práve v tom, že neoddeľuje jednotlivé časti veštenia, že sa nejedná len o numerológiu, či tarotové karty, alebo astrológiu, ale naopak, podľa zákonitosti vesmíru ich vzájomne združuje, preplieta. A práve preto je konečná, celková veštba ideálna pre tých, ktorí stoja na mimoriadne dôležitej životnej križovatke.

Pre tých, ktorí sa neboja odhaliť pravdu, i keď je možno nepríjemná. Pre tých, ktorí chcú mať prehľad o svojom živote a sú pripravení urobiť prípadné zmeny, ktoré sú v ich prospech. Pre tých, ktorí hľadajú cestu zo začarovaného kruhu von, no stále sa im to nedarí. Je však určená aj pre tých, ktorí by chceli zmeniť prácu, partnera, či získať peniaze, no nenachádzajú správny okamih k takémuto činu.

Pevne verím, že Vám môj špeciálny osobný horoskop prinesie vytúžený pokoj a šťastie vo Vašom živote. V mojich odpovediach nájdete tak dlho hľadané a Váš život nadobudne nový rozmer...

 

Prosím záujemcov o vypracovanie osobného horoskopu, aby ma kontaktovali výlučne mailom na adrese :  zana6@centrum.sk.  V spätnom maily Vám budú zaslané podmienky pre vypracovanie Vášho osobného horoskopu.

 

Vaša Zana Saluber 

 

 

 

Čo je to vlastne Numerológia ?

Takže v skratke -

Sme jedineční! Každý jeden z nás dostáva do vienka svojím dátumom narodenia jedinečné vibrácie čísiel, ktoré nás ovplyvňujú a sprevádzajú po celý život. Vedný odbor, ktorý sa venuje práve tejto problematike sa nazýva – numerológia. Veda, ktorá používa platné matematické zákony na určenie hmotnej existencie každého človeka. Čísla mali odpradávna magický a mystický kontext, ľudia ich vnímali ako niečo jasné a presné. Poznaním vibrácií číslic, ktoré numerológia používa sa môžeme mnohé dozvedieť o sebe, môžeme charakterizovať cestu, po ktorej kráčame, môže však poukázať aj na to, čo je skryté, či utajené. Môžeme zistiť, kam smerujeme, čo je nám dané, v ktorých okamihoch života sme ohrození a kedy sa treba zastaviť. Numerológia vie určiť vašu životnú cestu, ale napríklad aj chyby, ktoré sú napraviteľné. Čísla môžu predpovedať budúcnosť, v ich matematickej jednoduchosti je skrytá obrovská múdrosť a nadčasovosť.

 

A čo Astrológia ?

Veľmi starý vedný odbor, mnohí jeho vznik pripisujú starým Sumerom, ktorých opriada pavučinka záhadnosti a legiend. No jasne povedané – astrológia je veda, ktorá sa zaoberá postavením planét v okamihu nášho zrodenia. Planéty a súhvezdia majú svoje charakteristiky a ich nesmierna rozmanitosť poskytuje pre každého jedinca jedinečnú charakteristiku dobrých, ale aj záporných vplyvov na jeho minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Predpoveď, ktorá je odvodená z polohy nebeských telies v okamihu narodenia, ale aj pri iných významných okamihoch v živote / tzv. životné križovatky /,  takáto predpoveď vzťahujúca sa na budúce rozhodnutia sa nazýva kozmogram.

 

Nuž a výnimočný Tarot...

Tarotové karty. Obrázky, ktoré sú staré hádam tak ako ľudstvo samotné. Záhadné, mystické, provokujúce. Tarot sa tiež nazýva zrkadlom duše. Odkrýva to, čo je skryté v každom človeku, ponúka odpovede na otázky, ktoré sú schované hlboko v nás. Má tú moc, že odhalí naše skryté túžby, ale aj hrozby. Väčšinou sa skladá zo 78 kariet, z Veľkej a Malej arkány. Tarotové karty používané pri veštení sú jednoduchým, ale mocným nástrojom veštca k odhaleniu minulosti, porozumeniu prítomnosti a poodhaleniu závoja budúcnosti. Dokážu určiť východisko z bezvýchodiskovej situácie a dokážu vyriešiť akýkoľvek životný problém.