Dlane

 

 Náš osud je nám v náčrte pevne predurčený,

           ale to, ako bude konečný obraz vyzerať,

                                                 určujeme my sami.

          

           Medzi najstaršie umenie v oblasti veštenia a mágie patrí aj ,,čítanie z ruky,,. Už starí Egypťania, Chaldejci a Číňania sa pred štyri tisíc rokmi zaoberali čítaním z rúk. Veľký učenec a filozof Aristoteles vo svojich štúdiách píše: „To, že čiary sú vpísané do ľudskej ruky, nie je bezdôvodné, pochádzajú z nebeských vplyvov a z individuality, ktorú im vtlačí každý jedinec sám. Ruka predstavuje našu dušu, tak ako je ruka nástrojom všetkých nástrojov, tak je duša formou všetkých foriem a vnem formou všetkého vnímaného“.

 

           Náuka o čítaní z ruky – chiromantia pochádza z gréčtiny chiros- ruka, mantus, mantia- vidieť, videnie.)

 

           Pretože prvé astrologické názory sú zviazané s veštením z ruky, predpokladá sa, že chiromantia – čítanie z dlane, pramení z učenia babylonských kňazov pred viac ako 4 tisíc rokmi.

 

            Ruka, ale hlavne čiary prezrádzajú kľúčový charakter človeka a jeho životnú cestu . Upozorňujú na skryté možnosti, ako napríklad temperament, intelektuálne schopnosti, fantáziu, predstavivosť, na zdravie a rôzne hroziace ochorenia. Každý človek tým, ako koná, vtláča pečať svojmu osudu, rovnako si osud formuje a tým si dotvára charakter. Čítaním z dlane môžete spoznať svoje možnosti, uvedomiť si ich hranice a nepodľahnúť ilúzii. 

 

           Predpovedanie budúcnosti na základe výkladu čiar na ľudskej dlani je pre mňa ako vešticu doplnkové veštenie, kedy klientovi poviem o dôležitých zlomoch v jeho živote, a ak sú negatívne, či existuje cesta, možnosť, ako sa im vyhnúť. 

 

           Podľa mágov a okultistov existujú štyri hlavné čiary - srdca, hlavy, osudu a života, a sústava siedmych planét - Merkúru, Apolla, Saturna, Jupitera, Venuše, Marsu a Mesiaca. Gestikulácia rúk je úplne podvedomá. Už len podanie ruky Vám napovie, s kým máte tú česť a ako sa budete s človekom rozprávať, ako k nemu budete pristupovať, či ho zaradíte medzi sympatických ľudí, alebo nesympatických ľudí, s ktorými kontakt neudržíte.

 

           V každom prípade veštba z dlaní Vám umožní nahliadnuť do svojej budúcnosti jednoducho a priamočiaro, bez postranných slov a zavádzajúcich ciest.

 

Umenie žiť nie je umením hrať s dobrou kartou,

          ale umenie zahrať so zlou kartou dobrú hru.

 

                                                                                                   veštica Zana